Adaptační kurz 2018 1.C

Rok, ke kterému se událost vztahuje: 
2018
Měsíc, ke kterému se událost vztahuje: 
(09) Září

3.9. se studenti třídy 1.C vydali na adaptační kurz, jehož cílem bylo vytvořit z nové třídy kolektiv a seznámit se s třídním učitelem Lubošem Voseckým. Už po příjezdu byli studenti rozděleni do dvojic, ve kterých se měli za úkol seznámit a navzájem o sobě něco zjistit, aby později byli schopni o svém novém spolužákovi mluvit. Po příchodu do kempu byla každému přidělena chatka a poté následovaly hry, kdy se ze studentů vytvořily dvě skupiny, které vždy soupeřily mezi sebou a jejichž členové museli spolupracovat, věřit si a pomáhat si. Odpoledne přijel studenty navštívit pan ředitel Miloslav Pelc, pro kterého si studenti připravili spoustu otázek, na které jim pan ředitel Pelc odpovídal. Na konci dne byly vztahy v nové třídě už natolik dobré, že si studenti sami vymysleli hru, do které se zapojila celá třída a kterou většina studentů považuje za nejlepší zážitek z celého kurzu.

Druhý den dopoledne se všichni vydali do lesa, kde na ně čekala připravená lezecká dráha a několik dalších aktivit, při nichž studenti opět spolupracovali ve dvou skupinách a tentokrát museli svým spolužákům doopravdy důvěřovat. Na konci kurzu každý student všem svým spolužákům napsal krátký vzkaz, aby dotyčnému udělal radost. Adaptační kurz se dle studentů i učitelů vyvedl. Třída se seznámila a začala v ní vznikat nová přátelství.

Nela, 1.C

Vložil spravce, 13. Září 2018 - 8:03 categories [ ]