AKTUALIZOVÁNO - Plán přítomnosti žáků v době od 15. 6. 2020. - 19. 6. 2020.

Rok, ke kterému se událost vztahuje: 
2020
Měsíc, ke kterému se událost vztahuje: 
(06) Červen

Vážení rodiče, milí žáci, s ohledem na termín, kdy ministerstvo školství v součinnosti s ministerstvem zdravotnictví povolilo osobní přítomnost žáků ve školách za specifických podmínek a zároveň stále musí probíhat výuka on-line jsem dospěli k následujícímu AKTUALIZOVANÉMU harmonogramu Informace o přítomných osobách poskytnou vyučující jednotlivým žákům.

Obecně platná pravidla pro všechny přítomné jsou uvedena v příloze

Každý žák musí při prvním vstupu do školy odevzdat vyplněné čestné prohlášení, které je ke stažení na webových stránkách školy

V případě potřeby si formulář můžete předem vyzvednout ve škole (sekretariát).

Harmonogram třídnických hodin v týdnu od 22. 6. 2020 – 26. 6. 2020 bude zanesen do Bakalářů.

Děkuji za pochopení a součinnost v novém systému vzdělávání. Pevně věřím, že nový školní rok 2020/2021 zvládneme zahájit a dokončit bez nečekaných událostí a standardně tak, jak jsme již léta byli zvyklí.

Mgr. Klára Tesařová

Vložil spravce, 5. Červen 2020 - 15:08 categories [ ]