Informace k přijímacímu řízení

(zveřejněno 28. 7. 2020)

Informace k vyhlášenému 3. kolu přijímacího řízení ve školním roce 2019/2020

Kritéria přijímacího řízení

79–41-K/41 gymnázium (čtyřleté) 7 volných míst
63–41-M/02 obchodní akademie 16 volných míst
Přihlášku na školu je nutné dodat do 24. srpna 2020

upozornění: uchazeč, který neodevzdá spolu s přihláškou Výpis výsledků didaktických testů jednotné přijímací zkoušky do oborů vzdělávání s maturitní zkouškou společně s přihláškou, koná testy v rozsahu jednotné přijímací zkoušky

náhradní termín za JPZ 26. srpen 2020
vzor přihlášky je zveřejněn web MŠMT
informace k vyplnění přihlášky dokument k vyplnění
potvrzení od lékaře na všechny obory NEVYŽADUJEME
obory vzdělávání včetně kódů uvedeny v kritériích pro 3 kolo

Prosíme především o kontrolu kontaktních údajů (telefon na zákonné zástupce, adresa pro doručení písemností).

V případě problémů, dotazů a nejasností prosím volejte na 739322341 Mgr. Tesařová, nebo sekretariát 345624166


(zveřejněno 24. 6. 2020)

Informace k vyhlášenému 2. kolu přijímacího řízení ve školním roce 2019/2020

Kritéria přijímacího řízení

79–41-K/41 gymnázium (čtyřleté) 8 volných míst
63–41-M/02 obchodní akademie 16 volných míst
Přihlášku na školu je nutné dodat do 3. července 2020

upozornění: uchazeč, který neodevzdá spolu s přihláškou Výpis výsledků didaktických testů jednotné přijímací zkoušky do oborů vzdělávání s maturitní zkouškou společně s přihláškou, koná testy v rozsahu jednotné přijímací zkoušky

náhradní termín za JPZ 8. července 2020
vzor přihlášky je zveřejněn web MŠMT
informace k vyplnění přihlášky dokument k vyplnění
potvrzení od lékaře na všechny obory NEVYŽADUJEME
obory vzdělávání včetně kódů uvedeny v kritériích pro 2 kolo

Prosíme především o kontrolu kontaktních údajů (telefon na zákonné zástupce, adresa pro doručení písemností).

V případě problémů, dotazů a nejasností prosím volejte na 739322341 Mgr. Tesařová, nebo sekretariát 345624166


Termíny přijímacích zkoušek ve školením roce 2019/2020

uchazeči z 9. tříd 8. 6. 2020
uchazeči z 5. tříd 9. 6. 2020

(uchazeči, kteří podali přihlášku a označili Gymnázium a obchodní akademii Mariánské Lázně jako 1. školu)

Všem, kteří budou konat přijímací zkoušku, doporučujeme pro přípravu využít stránky MŠMT – přijímačky bez obav nebo je možné využít procvičování testů a úloh

Všechny uchazeče budeme e-mailem o termínech a přesném časovém rozpisu informovat nejpozději do 29. května 2020.


Informace k přijímacímu řízení 2020/2021 (nástup 1.9.2020)

Přihlášku na školu je nutné dodat do 1. března 2020
vzor přihlášky je zveřejněn web MŠMT
informace k vyplnění přihlášky dokument k vyplnění
potvrzení od lékaře na všechny obory NEVYŽADUJEME
obory vzdělávání včetně kódů uvedeny v tabulce níže

Prosíme především o kontrolu kontaktních údajů (telefon na zákonné zástupce, adresa pro doručení písemností).

V případě problémů, dotazů a nejasností prosím volejte na 739322341 Mgr. Tesařová, nebo sekretariát 345624166


Prezentace o škole a přijímacím řízení ze Dne otevřených dveří


Kritéria přijímacího řízení pro přijetí uchazečů pro školní rok 2020/2021 bude zveřejněna do 31.1.2020

Pokyny pro vyplnění přihlášky a povinné informace budou zpřístupněny po 31.1.2020


Přijímací zkoušky nanečisto

Pro uchazeče z 5. a 9. tříd nabízíme možnost vyzkoušet si přijímací zkoušky nanečisto.

Více informací v sekci Přijímací zkoušky nanečisto


Zažij GOAML!

Staň se na den žákem střední školy! Aktivita probíhá pro žáky z 9. tříd, od října 2019 do ledna 2020.

Více informací v sekci Zažij GOAML


Kurz MATEMATIKY pro žáky z 9. tříd

Aktivita probíhá pro žáky z 9. tříd, kteří podají alespoň jednu přihlášku na naší školu. Kurz probíhá každý pátek od 21.2.2020 do dubna 2020 mimo prázdniny (14:00 – 15:30).

Více informací v sekci Kurz matematiky pro uchazeče z 9. ročníků