Environmentální výchova

Projekt UKLIZENÁ ŠKOLA

Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně zahajuje dne 3.10.2016 celoroční environmentální projekt „Uklizená škola“. Zároveň se zahájením projektu vyhlašujeme soutěž ve sběru baterií a nefunkčních elektrospotřebičů. Podrobné informace naleznete na hlavní nástěnce u stálých rozvrhů (1. patro) a nástěnce EVVO (2. patro).

Mgr. Kučera, koordinátor EVVO

Vložil kucera, 29. Září 2016 - 20:46 categories [ ]

Mimořádný sběr baterií

Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně pořádá mimořádný sběr vysloužilých baterií. Sběr se koná v úterý 20.10. a ve středu 21.10. o velké přestávce v místnosti 202. Hlavními koordinátory akce jsou Samuel a Šimon Zabolotnij z kvarty, kteří od vás baterie převezmou. Pomozte životnímu prostředí a také škole ke získání cenných bodů v soutěži Recyklohraní, pro kterou baterie a elektroodpad nepřetržitě sbíráme. Děkujeme všem, kteří se mimořádného sběru zúčastní.

Mgr. Lukáš Kučera, koordinátor EVVO

Vložil kucera, 15. Říjen 2015 - 19:30 categories [ ]

Sběr PET láhví

V rámci EVVO se naše škola od 8.10.2012 zapojuje do projektu sběru PET láhví. Žádáme tímto všechny žáky školy, aby se projektu aktivně účastnili. V prostorách školy (přízemí a 1. patro u občerstvení) budou v průběhu října umístěny další dva lisy na PET láhve, zakoupené zejména z finančních prostředků ze sběru elektroodpadu. U těchto dvou lisů (i doposud jediného instalovaného lisu ve 2. patře) budou dále umístěny označené sběrné nádoby, určené pouze na PET láhve (zcela prázdné bez zbytků nápoje, slisované, bez víček). Víčka vhazujte do označené nádoby ve 2. patře. Sběrem pomůžete jak k úspěšné recyklaci druhotné suroviny, tak k získání finanční odměny pro školu, kterou využijeme opět v oblasti EVVO. (zdroj obrázku – www.obal-centrum.cz)

Vložil kucera, 9. Říjen 2012 - 15:52 categories [ ]

Změna pravidel sběru elektrospotřebičů; soutěž ve sběru baterií.

Projekt „Recyklohraní“ po sloučení s projektem „Ukliďme si svět“, do kterého je naše škola zapojena od února 2011, mění pravidla sběru starého elektra. Nově NESBÍRÁME velké spotřebiče (lednice, mrazáky, pračky, myčky, sporáky, samostatné kopírky, TV a monitory). Tyto spotřebiče do školy NEVOZTE!!! Ostatní drobné elektrospotřebiče do školy dovážejte i nadále…

Vložil kucera, 13. Září 2012 - 12:11 categories [ ]

Soutěž ve sběru mobilních telefonů

Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně vyhlašuje pro žáky školy v rámci EVVO soutěž ve sběru mobilních telefonů – funkčních i rozbitých. Soutěž probíhá v souladu s projektem Recyklohraní v období prosinec 2011 a leden 2012.

Vložil kucera, 5. Prosinec 2011 - 21:53 categories [ ]

ÚSPĚCH ŠKOLY VE SBĚRU VYSLOUŽILÝCH ELEKTROSPOTŘEBIČŮ

Naše škola se v loňském školním roce zapojila do dvou projektů EVVO, zaměřených na sběr elektroodpadu. V projektu „Ukliďme si svět“, který organizuje společnost Elektrowin, jsme se umístili v celkovém množství sesbíraných nefunkčních elektrospotřebičů na druhém místě v Karlovarském kraji.

Vložil kucera, 5. Prosinec 2011 - 21:35 categories [ ]

Schůzka EKOTÝMU

V pondělí 17.10.2011 od 9,40 hodin proběhne v učebně 208 první schůzka školního EKOTÝMU. Ekotým (vedený školním koordinátorem EVVO) je složen z žáků školy, kteří projevují zájem o problematiku životního prostředí. Z každé třídy (kromě maturantů) musí být zvolen jeden žák, který bude v Ekotýmu třídu zastupovat. Program schůzky je umístěn na hlavní nástěnce. Těším se na setkání, Mgr. Lukáš Kučera, škoní koordinátor EVVO.

Vložil kucera, 11. Říjen 2011 - 11:16 categories [ ]

Exkurze do EKODEPONU Černošín

V pátek 16. září absolvovali žáci kvinty a sexty vzdělávací exkurzi v rámci EVVO do společnosti EKODEPON v Černošíně. Tato exkurze přispěla k rozšíření povědomí žáků o nakládání s odpady a odpadovém hospodářství. Po přednášce vedoucího společnosti – pana Pacoly – se žáci vydali do třídící linky a svou exkurzi zakončili procházkou kolem skládky komunálního odpadu. Exkurze byla pro žáky zdarma, dopravu financoval Krajský úřad Karlovarského kraje, kterému tímto děkujeme.

Vložil kucera, 21. Září 2011 - 22:43 categories [ ]

DEN ZEMĚ 2011

Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně pořádá pro žáky nižšího gymnázia (prima – kvarta) v rámci environmentálního vzdělávání tři exkurze do zajímavých lokalit Karlovarského kraje. Termín exkurzí byl v souvislosti se Dnem Země 2011 stanoven na úterý 26. dubna 2011 (po Velikonočních prázdninách). Žáci si mohou vybrat, které exkurze se zúčastní. Výběr je následující: 1. Kladská (ekopraktikum „Tajemné rašeliniště Tajga“), 2. biofarma Kozodoj, 3. biostatek Valeč. Každé exkurze se může účastnit maximálně 40 žáků (předpokladem je rovnoměrné rozdělení žáků všech tříd nižšího gymnázia do jednotlivých exkurzí). Zápis začíná ve čtvrtek 7. dubna od 9,40 hodin v kabinetu 207, každý žák se dostaví a přihlásí osobně. Podrobnosti si pozorně přečtěte na nástěnce u kabinetu 207 ještě před zápisem. Náklady na dopravu jsou hrazeny Krajským úřadem Karlovarského kraje, vstupy si žáci hradí sami.

Vložil kucera, 31. Březen 2011 - 20:38 categories [ ]

EVVO aktivita: Kam s použitými bateriemi?

Na tuto otázku odpověděli žáci nižšího gymnázia výtvarnou formou. Plakáty, vyrobené za podpory Mgr. Nyklesové ve výtvarné výchově, umístily vybrané žákyně třídy 2.A na Městském úřadě Mariánské Lázně a v některých elektroprodejnách v Mariánských Lázních a Plané. Informujeme tak širokou veřejnost o nutnosti správného nakládání s použitými bateriemi. Baterie se sbírají ve všech elektroprodejnách i na Městských úřadech do určených sběrných boxů. Žáci naší školy mají rovněž možnost vhazovat použité baterie do určeného boxu v budově školy (informace podává školní koordinátor EVVO – Mgr. Kučera). Nejen, že eliminujete zátěž na životní prostředí, ale pomůžete škole ve sběru bodů za vybrané baterie, za které lze získat věcné odměny. Tato aktivita se koná v rámci environmentálního projektu „Recyklohraní“, do kterého je škola zapojena od února 2011 a týká se nejen sběru baterií, ale i elektrospot­řebičů.

Vložil kucera, 8. Březen 2011 - 19:32 categories [ ]