Environmentální výchova

Akce EVVO - soutěž Ukliďme si svět

Od ledna do konce tohoto školního roku se naše škola zapojila do projektu „Ukliďme si svět“. Jedná se o soutěžní akci, kdy všichni žáci školy mohou dle domluvy s koordinátorem EVVO nosit do školy nefunkční domácí elektrospotřebiče. Za jejich sběr škola získává od organizátora tohoto projektu – společnosti Elektrowin – finanční odměny na vybavení dle vlastního výběru. Výše odměny se odvíjí od množství vybraného „elektroodpadu“. Žádáme tedy všechny žáky, aby se do projektu zapojili. Pomůžete tak nejen škole získat finanční prostředky na vybavení, ale především uděláte dobrý čin pro zachování kvalitního a čistého životního prostředí. Seznam vybíraných elektrospotřebičů, stejně jako podrobnější informace o akci „Ukliďme si svět“, získáte na nástěnce u kabinetu č. 207 nebo na webových stránkách http://www.uklidmesisvet.cz/.

Mgr. Lukáš Kučera, školní koordinátor EVVO

Vložil kucera, 6. Leden 2011 - 15:07 categories [ ]

Akce EVVO - environmentální výchova a vzdělávání

V listopadu a prosinci roku 2010 proběhla celorepubliková výchovně vzdělávací soutěž pro žáky 6. až 8. tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií v rámci environmentální výchovy. Soutěž nesla název SOS Biodiverzita a uspořádaly ji společnosti skupiny Veolia Voda Česká republika, a.s., Dalkia Česká republika, a.s., a Veolia Transport Česká republika, a.s. Z naší školy se soutěže zúčastnily třídy SEKUNDA a TERCIE, přičemž výsledky třídy sekundy byly vyhodnoceny jako nejlepší v regionu a žáci tak postoupili z celkových více než 360 soutěžících tříd mezi 13 nejlepších do celostátního kola. Zde byla vyhlášena pouze první tři místa, naši sekundáni se na těchto příčkách neumístili. I tak ale věříme, že již výhra v regionálním kole je pro třídu sekundu a celkově tak i naši školu výborným výsledkem, za který se nemusíme stydět. Žáci naší školy se navíc mohou těšit, neboť v následujících měsících tohoto školního roku jsou pro ně připraveny další zajímavé akce a soutěže v rámci environmentálního vzdělávání.

Mgr. Lukáš Kučera, školní koordinátor EVVO.

Vložil kucera, 6. Leden 2011 - 14:53 categories [ ]