Maturita

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení

Maturitní vysvědčení budou absolventům slavnostně předána v pátek 27. 5. 2016 ve velké jednací síni Městského úřadu v Mariánských Lázních. Předávání bude zahájeno v 15:00 hod.

L. Jíša

Vložil jisa, 25. Květen 2016 - 14:28 categories [ ]

Harmonogram ústních maturitních zkoušek

V záložce „Maturita“ (nabídka vpravo pod červeným oknem „VYHLEDÁVÁNÍ“) je uložen harmonogram ústních maturitních zkoušek jarního termínu 2016.

Vložil jisa, 4. Květen 2016 - 13:19 categories [ ]

Harmonogram ústních maturitních zkoušek podzimního termínu

Příloha obsahuje rozpis ústních maturitních zkoušek podzimního termínu. Tažení otázek pro první zkoušení proběhne v obou komisích v 9:00.

L. Jíša

Vložil jisa, 4. Září 2015 - 13:47 categories [ ]

INFORMACE K PODZIMNÍMU TERMÍNU MZ 2015

Písemné zkoušky společné části proběhnou na spádové škole (ISŠ Cheb). Pozvánku vám měl poslat ředitel spádové školy. Rozpis jednotlivých písemných zkoušek je zde připojen jako příloha.

Profilové zkoušky: písemná část (POC + matematika) se konají dne 8. 9. 2015. Obě zkoušky začínají v 9:00.
Ústní zkoušky se konají dne 11. 9. 2015. Rozpis, čas a místo budou upřesněny po opravných zkouškách. Zkoušky profilové části a ústní zkoušky společné části se konají v budově školy (GOAML).

L. Jíša

Vložil jisa, 27. Srpen 2015 - 10:48 categories [ ]

PŘIHLAŠOVÁNÍ K PODZIMNÍMU TERMÍNU MATURIT 2015

Připomínám, že je nutné, aby žáci, kteří maturují v podzimním termínu, podali přihlášky nejpozději do 25. 6. 2015. Ti, kteří maturují z českého jazyka, musí předložit také aktuální seznam četby (seznam četby z jarního termínu je pro podzimní termín neplatný). Tato lhůta se týká i těch žáků, kteří budou konat opravné zkoušky po tomto termínu. Formulář přihlášky je připojen jako příloha.

V případě nejasností mě kontaktujte.

Mgr. Ladislav Jíša

Vložil jisa, 3. Červen 2015 - 12:45 categories [ ]

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ MATURITNÍCH VYSVĚDČENÍ

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení proběhne v pátek dne 29. května 2015 od 15:00 ve velkém zasedacím sále Městského úřadu v Mariánských Lázních. Sraz absolventů ve 14:30, zahájení pro veřejnost 15:00.

Mgr. Ladislav Jíša, ZŘŠ

Vložil jisa, 26. Květen 2015 - 15:07 categories [ ]

Harmonogram ústních maturitních zkoušek

V příloze naleznete ke stažení rozpis ústních zkoušek podzimního termínu MZ2014. Jména maturantů jsou upravena do iniciál.

L. Jíša, ZŘŠ

Vložil jisa, 9. Září 2014 - 11:08 categories [ ]

Informace k podzimnímu termínu maturitních zkoušek

Termíny a čas konání jednotlivých částí maturitních zkoušek (POZOR – ZMĚNA DATA KONÁNÍ ÚZ)!!!

Písemné zkoušky profilové části:

  1. profilová písemná práce z matematiky (pouze gymnázium) = 5. 9. 2014 od 12:00
  2. POC (pouze obchodní akademie) = 5. 9. 2014 od 9:00

Ústní zkoušky se konají 11. 9.!!! od 12:00.

Písemné zkoušky společné části se konají na spádové škole Integrovaná střední škola Cheb v termínu od 1. 9. do 4. 9. 2014 (viz jednotné zkušební schéma v příloze).

L. Jíša, ZŘŠ

Vložil jisa, 20. Srpen 2014 - 14:11 categories [ ]

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ MATURITNÍCH VYSVĚDČENÍ

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení proběhne dne 30. května 2014 od 15:30 ve velkém zasedacím sále Městského úřadu v Mariánských Lázních. Sraz maturantů v 15:00, zahájení pro veřejnost 15:30.

Mgr. Ladislav Jíša, ZŘŠ

Vložil jisa, 26. Květen 2014 - 8:22 categories [ ]

HARMONOGRAM ÚSTNÍCH MATURITNÍCH ZKOUŠEK - PODZIM 2013

V příloze je ke stažení rozpis ústních maturitních zkoušek podzimního termínu.

L. Jíša

Vložil jisa, 6. Září 2013 - 17:36 categories [ ]