Metodik školní prevence

Preventivní semináře pro rodiče

V rámci realizace minimálního preventivního programu Optimální školní klima jsme během měsíce října uspořádali několik akcí. Pro rodiče byly připraveny dva semináře.

Posledním seminářem, který je připraven pro rodiče žáků školy, je akce s názvem Prevence nebezpečných komunikačních praktik spojených s elektronickou komunikací, vedený lektorem E-bezpečí. Jedná se o projekt Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Seminář se bude konat 2. 11. 2011 v 15.30 hod.

Témata seminářů pro rodiče korespondují s akcemi pro žáky nastupujících ročníků, které se již konaly, popřípadě budou konat počátkem listopadu.

Semináře jsou spolufinancovány prostřednictvím dotace MŠMT.

(Metodička prevence PhDr. Miroslava Vokatá)

Informace k již proběhlým akcím níže.

Vložil marysha, 21. Říjen 2011 - 13:31 categories [ ]

Pozvánka na semináře

Vážení rodiče,
v rámci realizace Minimálního preventivního programu Optimální školní klima jsme pro Vás připravili dva semináře:

• seminář zaměřený na téma Šikana, vedený lektorkou Pedagogicko-psychologické poradny v Tachově, který se bude konat
ve čtvrtek 13. 10. 2011 v 15.30 hod v učebně číslo 117.

2. 11. 2011 v 15.30 hod je připraven seminář Prevence nebezpečných komunikačních praktik spojených s elektronickou komunikací, vedený lektorem E-bezpečí, což je projekt Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Obě akce jsou spolufinancovány prostřednictvím dotace MŠMT

PhDr. Miroslava Vokatá, metodička prevence GOAML

Vložil vokata, 7. Říjen 2011 - 22:53 categories [ ]

Realizace minimálního preventivního programu 18. – 19. 10. 2010

Mariánské Lázně, 21. 10. (sek)

„Byly to dva dny milého přijetí, kdy jsme se setkali od všech Vašich kolegů a zaměstnanců se vstřícným přístupem.“ Takto poděkovala PhDr. Helena Vrbková z Komplexního výcviku prevence panu řediteli, Mgr. Pelcovi, za dva dny společné práce s třídními kolektivy naší školy. Podrobně o průběhu akce se dozvíte v přiloženém článku PhDr. Vokaté, metodičky prevence.

Vložil marysha, 25. Říjen 2010 - 10:37 categories [ ]

„Otevřené dveře“ z pohledu žáků

Mariánské Lázně, Mnichov, 11.10. (MVS)

OTEVŘENÉ DVEŘE – takto se jmenuje dobrovolnický projekt, ve kterém se setkávají světy lidí s mentálním postižením a dobrovolníků, kteří se snaží tyto dva odlišné světy propojit. Projekt byl zahájen v Domově Pramen v Mnichově před několika lety. I nadále pokračuje ve spolupráci s žáky Gymnázia a obchodní akademie Mariánské Lázně a dalších, kteří mají o tuto činnost zájem.

Vložil marysha, 18. Říjen 2010 - 15:12 categories [ ]

Realizace Minimálního preventivního programu Optimální školní klima a zapojení do Dobrovolnického projektu „OTEVŘENÉ DVEŘE“

V rámci realizace minimálního preventivního programu Optimální školní klima a zapojení do Dobrovolnického projektu „OTEVŘENÉ DVEŘE“ se v minulém týdnu uskutečnily exkurze společenskovědních seminářů do Domova Pramen v Mnichově.

Vložil tesarova, 18. Říjen 2010 - 15:01 categories [ ]

Minimální preventivní program a program proti šikanování

Minimální preventivní program a program proti šikanování pro školní rok 2010/2011 si můžete prohlédnout v sekci „Preventista“ v „Informacích o škole“.

Vložil jisa, 22. Září 2010 - 12:57 categories [ ]

Minimální preventivní program

V rámci realizace MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU se v novém školním roce uskutečnily dvě akce částečně dotované Krajským úřadem Karlovarského kraje. První akcí byl seminář pro pedagogické pracovníky: Multidisciplinární seznámení s fenoménem komerčního sexuálního zneužívání dětí jako základní a nezbytná součást prevence, druhou pak Integrační zážitkový seminář nastupujících ročníků.

Vložil marysha, 13. Září 2010 - 23:46 categories [ ]