Minimální preventivní program

Rok, ke kterému se událost vztahuje: 
2010
Měsíc, ke kterému se událost vztahuje: 
(09) Září

V rámci realizace MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU se v novém školním roce uskutečnily dvě akce částečně dotované Krajským úřadem Karlovarského kraje. První akcí byl seminář pro pedagogické pracovníky: Multidisciplinární seznámení s fenoménem komerčního sexuálního zneužívání dětí jako základní a nezbytná součást prevence, druhou pak Integrační zážitkový seminář nastupujících ročníků.

Výsledkem pedagogického semináře, kterého se zúčastnili hlavně třídní učitelé a jehož lektorem byl Dr. Ing. René Milfait, koordinátor mezinárodní spolupráce Vznik a rozvoj Center podpory rodiny mezi EJF Berlin a o.s. Kotec, autor knihy Komerční sexualizované násilí na dětech, člen komise odborníků Sociální akademie, byl návrh uskutečnit obdobný seminář pro rodiče našich žáků. Pokud se škole povede získat na základě žádosti finance v dotačním řízení na podporu primární prevence vyhlašovaného a realizovaného MŠMT, počítáme, že se seminář uskuteční v jarních měsících roku 2011.

Metodička prevence PhDr. Miroslava Vokatá

Vložil marysha, 13. Září 2010 - 23:46 categories [ ]