Odkazy

moodle.goaml.cz Softwarový balík Moodle je určený pro podporu prezenční i distanční výuky prostřednictvím online kurzů dostupných na WWW.
moodle2.goaml.cz novější verze Moodle

Hlavní stránky ČŠI Hlavní stránky portálu České školní inspekce
inset.scicr.cz Inspekční systém elektronického testování
svp.csicr.cz Modul pro práci s ŠVP