Pro uchazeče

(zveřejněno 14. 5. 2020)

Upřesňující harmonogram organizace přijímacího řízení ve školním roce 2019/2020

TERMÍNY ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ve školním roce 2019/2020 pro uchazeče nastupující od 1. 9. 2020 na střední školu.

Formulář k tisku a následnému vyplnění Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění


Termíny přijímacích zkoušek ve školením roce 2019/2020

uchazeči na čtyřleté obory 8. 6. 2020
uchazeči na osmiletý obor 9. 6. 2020

(uchazeči, kteří podali přihlášku a označili Gymnázium a obchodní akademii Mariánské Lázně jako 1. školu)

Všem, kteří budou konat přijímací zkoušku, doporučujeme pro přípravu využít stránky MŠMT – přijímačky bez obav nebo je možné využít procvičování testů a úloh

Všechny uchazeče budeme e-mailem o termínech a přesném časovém rozpisu informovat nejpozději do 29. května 2020.

Aktuální informace pro uchazeče – COVID

Zveřejněná kritéria přijímacího řízení jsou v sekci Kritéria 2020

Počty tříd a oborů pro školní rok 2020/2021

počet tříd obor kód oboru uchazeči
1 osmileté gymnázium 79–41-K/81 z 5. tříd
1 čtyřleté gymnázium 79–41-K/41 z 9. tříd
1 obchodní akademie 63–41-M/02 z 9. tříd

Dny otevřených dveří

pátek 6. prosince 2019 od 14:00 – 18:00

sobota 7. prosince 2019 od 8:30 – 12:00

Přijímací zkoušky nanečisto

sobota 25. ledna 2020 (ilustrační testy – zadání – jsou zveřejněny v odkazu )