Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program – Škola pro budoucnost

Gymnaziální obory

všechny platné dokumenty včetně dodatků jsou roztříděny podle roku nástupu žáků, seřazeny sestupně

Třída 1. A – prima, rok nástupu 1. 9. 2019

Školní vzdělávací program

Třída 2. A – sekunda, rok nástupu 1. 9. 2018

Školní vzdělávací program

Třída 3. A – tercie, rok nástupu 1. 9. 2017

Školní vzdělávací program

Třída 4. A – kvarta, rok nástupu 1. 9. 2016

Školní vzdělávací program


Třída 5. A – kvinta, 1. C, rok nástupu 1. 9. 2019 (postup do VG)

Školní vzdělávací program

Třída 6. A – sexta, 2. C, rok nástupu 1. 9. 2018 (postup do VG)

Školní vzdělávací program

Dodatek č. 1

Třída 7. A – septima, 3. C, rok nástupu 1. 9. 2017 (postup do VG)

Školní vzdělávací program

Dodatek č. 1

Dodatek č. 2

Třída 8. A – oktáva, 4. C, rok nástupu 1. 9. 2016 (postup do VG)

Školní vzdělávací program

Dodatek č. 1

Dodatek č. 2

Dodatek č. 3


Obchodní akademie

Třída 1. OA, rok nástupu 1. 9. 2019

Školní vzdělávací program

Třída 2. OA, rok nástupu 1. 9. 2018

Školní vzdělávací program

Dodatek 1 v roce 2019

Třída 3. OA, rok nástupu 1. 9. 2017

Obecná část

Učební osnovy

Dodatek v roce 2017

Dodatek 2 v roce 2018

Dodatek 3 v roce 2019

Třída 4. OA, rok nástupu 1. 9. 2016

Obecná část

Učební osnovy

Dodatek 1 v roce 2017

Dodatek 2 v roce 2017

Dodatek 3 v roce 2018

Dodatek 4 v roce 2019