VELKÝ ÚSPĚCH NAŠICH ŽÁKŮ V SOČ

Rok, ke kterému se událost vztahuje: 
2020
Měsíc, ke kterému se událost vztahuje: 
(05) Květen

I přes zrušení téměř všech soutěží probíhá Středoškolská odborná činnost (SOČ). Krajské přehlídky SOČ, která proběhla minulý týden ve dnech 13.–15. 5. 2020 v online prostředí, se zúčastnili čtyři žáci gymnaziálního vzdělávání a všichni ve své kategorii obsadili první místa. Budou mít tak možnost obhájit své kvalitní práce v celostátním kole. Jména a konkrétní práce žáků viz tabulka:

jméno třída téma práce
Andrea DAVIDOVÁ 3. C Předmatematické myšlení dětí předškolního věku
Miroslav HOVĚZÁK 3. C Cenotvorba z pohledu mezioborových vztahů
Petr MĚCHURA 7. A Genderová vyváženost děl W. Shakespeara
Adam RÁKOS 7. A Vliv nanočástic na mikroorganismy

Všem studentům blahopřejeme, děkujeme za vzornou reprezentaci školy a v celostátní přehlídce přejeme mnoho úspěchů!

PhDr. Miroslava Vokatá školní garant SOČ

Vložil jisa, 19. Květen 2020 - 14:18 categories [ ]