Výběrové řízení

ROK 2014

Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně ve smyslu ve smyslu § 38 zákona č. 137/2006 Sb. vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku.

zadávanou dle § 21 odst. 1 písm. f) – zjednodušené podlimitní řízení

Dodávka tabletů a notebooků

Výzva

Specifikace_pří­loha č. 1 (word)

Krycí list_příloha č. 2 (word)

Čestné prohlášení uchazeče_příloha č. 3 (word)

Kupní smlouva č. 4 (word) pozn. Aktualizace k 7.11.2014 (Občanský zákoník)

Čestné prohlášení_příloha č. 5 (word)

Odpovědi na dotazy v zadávací dokumentaci

Zakázka včetně odpovědí na dotazy zveřejněna též na Profilu zadavatele

Výsledek výběrového řízení (zveřejněno 23.11.2014)

Dodávka ICT vybavení III.

Výzva

Specifikace_pří­loha č. 1 (pdf)

Specifikace_pří­loha č. 1 (word)

Krycí list_příloha č. 2 (word)

Čestné prohlášení uchazeče_příloha č. 3 (word)

Kupní smlouva č. 4 (word)

Čestné prohlášení_příloha č. 5 (word)? q=system/files/SAB­LONY_GOAML_pri­loha_c5_ICT_I­II_Cestne_proh­laseni.doc

Odpovědi na dotazy v zadávací dokumentaci

Zakázka včetně odpovědí na dotazy zveřejněna též na Profilu zadavateleROK 2013

Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně ve smyslu ve smyslu § 38 zákona č. 137/2006 Sb. vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku.

zadávanou dle § 21 odst. 1 písm. f) – zjednodušené podlimitní řízení

Dodávka mikroskopů

Výzva

Specifikace_pří­loha č. 1 (pdf)

Specifikace_pří­loha č. 1 (word)

Krycí list_příloha č. 2 (word)

Čestné prohlášení uchazeče_příloha č. 3 (word)

Kupní smlouva č. 4 (word)

Čestné prohlášení_příloha č. 5 (word)

Dodávka vybavení učebny biologie a učebních pomůcek biologie a fyziky

Výzva

Specifikace_pří­loha č. 1 (pdf)

Specifikace_pří­loha č. 1 (word)

Krycí list_příloha č. 2 (word)

Čestné prohlášení uchazeče_příloha č. 3 (word)

Kupní smlouva č. 4 (word)

Čestné prohlášení_příloha č. 5 (word)

Rámcová smlouva na zajištění přepravy žáků

Výsledek výzvy k podání nabídek na zajištění přepravy žáků

Výzva

Specifikace_pří­loha č. 1 (pdf)

Specifikace_pří­loha č. 1 (word)

Krycí list_příloha č. 2 (word)

Čestné prohlášení uchazeče_příloha č. 3 (word)

Rámcová smlouva_příloha č. 4 (word)

Čestné prohlášení_příloha č. 5 (word)

Specifikace exkurze_příloha č. 6 (pdf)

Specifikace exkurze_příloha č. 6 (word)

Zakázka včetně odpovědí na dotazy zveřejněna též na Profilu zadavatele

Dodávka ICT vybavení II

Výsledek výzvy na dodávku ICT II.

Výzva

Specifikace_pří­loha č. 1 (pdf)

Specifikace_pří­loha č. 1 (word)

Krycí list_příloha č. 2 (word)

Čestné prohlášení uchazeče_příloha č. 3 (word)

Kupní smlouva_příloha č. 4 (word)

Čestné prohlášení_příloha č. 5 (word)

Dotazy k zadávací dokumentaci

Zakázka včetně odpovědí na dotazy zveřejněna též na Profilu zadavatele

Nová fasáda budovy včetně odizolování budovy a drenáž

Výzva

SOD – návrh smlouvy

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 1.str.

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 2. str.

Rozhodnutí o vyloučení firma Hellmich s.r.o.

Rozhodnutí o vyloučení firma D-Produkt s.r.o.
 

Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně ve smyslu § 6 zákona č. 137/2006 Sb. vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku, zveřejněnou 29.5.2013.

Dodávka ICT vybavení

Výzva

Specifikace_pří­loha č. 1 (pdf)

Specifikace_pří­loha č. 1 (word)

Krycí list_příloha č. 2 (word)

Čestné prohlášení uchazeče_příloha č. 3 (word)

Kupní smlouva_příloha č. 4 (word)

Čestné prohlášení_příloha č. 5 (word)

Zakázka včetně odpovědí na dotazy zveřejněna též na Profilu zadavateleROK 2012

Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně ve smyslu § 6 zákona č. 137/2006 Sb. vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku, zveřejněnou 5.3.2012.

Vybavení učebny fyziky Gymnázia a obchodní akademie Mariánské Lázně

Výzva

Smlouva o dílo…

Učebna fyziky – výměr

Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně ve smyslu § 6 zákona č. 137/2006 Sb. vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku, zveřejněnou 2.3.2012.

OPRAVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ Gymnázia a obchodní akademie Mariánské Lázně.

Výzva

Smlouva o dílo…

RozpočetROK 2011

Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně ve smyslu § 38 zákona č. 137/2006 Sb. vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku, zveřejněnou 23.5.2011.

Výměna a přesuny radiátorů na objektu Gymnázia a OA Mariánské Lázně

Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně ve smyslu § 38 zákona č. 137/2006 Sb. vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku, zveřejněnou 23. 5. 2011.