Výsledky přijímacího řízení 2020

Výsledky přijímacího řízení


Přijatí uchazeči – 2. kolo

79–41-K/41 GYMNÁZIUM (ČTYŘLETÉ) přijatí uchazeči
63–41-M/02 OBCHODNÍ AKADEMIE přijatí uchazeči

Přijatí uchazeči a pořadí dle dosažených bodových skóre

79–41-K/81 GYMNÁZIUM (OSMILETÉ) přijatí uchazeči Uchazeči v pořadí podle výsledků hodnocení
79–41-K/41 GYMNÁZIUM (ČTYŘLETÉ) přijatí uchazeči Uchazeči v pořadí podle výsledků hodnocení
63–41-M/02 OBCHODNÍ AKADEMIE přijatí uchazeči Uchazeči v pořadí podle výsledků hodnocení

Odkaz na webové stránky Cermatu kde naleznete zadání Jednotných testů z roku 2020


Pro přijaté uchazeče zveřejňujeme vzory vyplnění ZÁPISOVÉHO LÍSTKU:

(jedná se pouze o vzor, vyplňte prosím správně aktuální školní rok a datum)

ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM

OSMILETÉ GYMNÁZIUM

OBCHODNÍ AKADEMIE