ECDL - řidičák na počítač

European Computer Driving Licence (dále jen ECDL) je certifikát, který prokazuje, že jeho nositel zná základní koncepci informačních technologií (IT), umí používat osobní počítač a běžné aplikace na základní úrovni. Konkrétně ECDL znamená, že jeho držitel úspěšně složil jeden teoretický test ze základních pojmů informačních technologií a šest praktických testů, které osvědčují jeho znalost práce s PC a všeobecně rozšířenými aplikacemi.

ECDL je mezinárodně uznávaný certifikát. Může zjednodušit proces přijímání zaměstnanců a zajistit, aby zaměstnavatel získal jednoznačnou informaci o úrovni znalostí a dovedností uchazeče při práci s osobním počítačem. ECDL je certifikát znalostí a dovedností založených na jednotném schváleném Sylabu

Jak získat certifikát ECDL:

  • Kde skládat testy?

Každý uchazeč smí skládat testy v jakémkoli středisku na světe (samozřejmě v příslušném jazyce státu), má – li dané středisko vyhlášený termín testování. Seznam středisek a termínů testovnání najdete na http://www.ecdl.cz V Karlovarském kraji jsou testovací střediska:

Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně

Sokolov

Karlovy Vary Obchodní akademie

Karlovy Vary knihovna

a další na http://www.ecdl.cz

  • Jak skládat testy?

Uchazeč, který se chce zůčastnit daného testování, je povinen zaslat v předstihu řádně vyplněnou přihlášku danému středisku. Každé středisko má přihlášku v papírové podobě přímo v místě střediska nebo v elektronické podobě na svých webových stránkách. Uchazeč, který se hlásí k testování prvně, si musí zakoupit INDEX ECDL, bez něhož nemůže nikde skládat testy (nejlépe u střediska, kde se hlásí k prvnímu testování) Středisko je oprávněno a povinno uchazeči, který dosud nemá index, jej vystavit. Jeho cena je standardně dána (600,– Kč pro ČR). Vyplněnou přihlášku odevzdáte ve středisku nebo ji zašlete e – mailem na příslušnou adresu.

Přihláška pro testovací středisko Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně je ke stažení Vyplněné přihlášky k termínu testování zasílejte na tesarova@goaml.cz

  • Jsem řádně přihlášen?

Každé testovací středisko Vám obratem oznámí, zda jste byl řádně přihlášen k danému termínu testování, proto je dobré být v kontaktu s administrativním pracovníkem daného střediska přes e – mail nebo jinou formou (telefon apod.)

  • Kolik mně to bude stát?

Cena je u každého střediska různá, pouze se shodují ceny Indexů. Zvýhodněná cena bývá pro sadu Komplet, kdy si předplatíte testování ze všech modulů a index, znamená to, že celé testování absolvujete u jednoho testovacího střediska

Ceník služeb pro testovací středisko Gymnázia a obchodní akademie Mariánské Lázně je ke stažení

  • Umím vše, co v testech může být?

Testy jsou centrálně sjednoceny podle Sylabu verze 4.0. Ten je možné najít na stránkách České společnosti pro kybernetiku a informatiku – ČSKI (Výhradní nositel licence ECDL pro ČR) http://www.ecdl.cz a stejně tak zde naleznete odkazy na dostupnou literaturu, která Vás může připravit na problematiku obsaženou v daném Sylabu

Demoverze testů pro verzi QTB 4.0 (od března roku 2005 testovací verze) jsou zatím ve slovenštině, česká verze zatím není k dispozici – budou dodány

  • Testovnání

Vlastní testovnání ECDL se řídí přesnými pravidly, jež je uchazeč povinen akceptovat a tyto je povinen si řádně přečíst před zahájením testování. Obdrží je od administrativy ještě před termínem testování nebo v den testovnání. Testování řídí akreditovaný tester, který žádného z uchazečů nepřipravoval k testování a nejsou v žádném příbuzenském poměru. Během testování jsou uchazeči oznámeny veškeré potřebné informace pro zadání a vypracování testu.

  • Výsledky a certifikát

Výsledky z testů jsou uchazečům oznámeny jednotlivě prostřednictvím udaných kontaktních údajů administrativou střediska nebo manažerem střediska. Složí – li uchazeč všechny zkoužky ze všech modulů, je mu automaticky vystaven certifikát ECDL a plastiková karta. Uchazeč má možnost po splnění čtyř libovoně zvolených modulů získat osvědčení ECDL Start. Pokud je uchazeči oznámeno, že nesplnil daný test z určitého modulu, má právo na jeho opakování do doby, dokud jej nesplní nebo do doby možné k získání certifikátu. (Ta je 3 roky od data vystavení Indexu, platnost Indexu je neomezená). Za každou zkoušku se opět hradí poplatky. (Uchazeč, který si zakoupil ECDL Komplet má jedno opakování jakéhokoliv modulu zdarma v uhrazené částce).

ZÁKLADNÍ INFORMACE O TESTOVACÍM STŘEDISKU GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Testovací středisko: CZ087
Manažer testovacího střediska: Mgr. Klára Tesařová
Asistent manažera (administrativa):  

Naše akreditované středisko testuje již několik let i na Gymnáziu v Chebu a na Základní škole v Aši (ul. Kamenná 152). O testování na těchto školách je velký zájem.