ECDL ve školním roce 2010/2011

Rok, ke kterému se událost vztahuje: 
2011
Měsíc, ke kterému se událost vztahuje: 
(09) Září

Ve školním roce 2010/2011 bylo opět akreditované středisko CZ087 při Gymnáziu a obchodní akademii Mariánské Lázně velmi aktivní. Během tohoto školního roku se středisku podařilo otestovat kolem patnácti nových zájemců z řad našich žáků, kteří certifikát získají v následujícím školním roce. Pravidelně středisko a jeho lektoři dojíždí na Gymnázium Cheb a Základní školu Aš. Pro lepší přehlednost uvádíme úspěšnost loňského školního roku v číslech.

Počet testování ve školním roce 2010/2011:

  • Testovací místnost v Aši 16 testování
  • Testovací místnost v Chebu 8 testování
  • Testovací místnost v Mariánských Lázních 7 testování

Počet nakoupených ECDL Indexů ve školním roce 2010/2011: 71, z toho 66 vydaných

Počet vydaných ECDL dokladů ve školním roce 2010/2011 po jednotlivých testovacích místnostech:

Uchazeči Základní školy Aš 8 osvědčení ECDL Start a 19 certifikátů ECDL

Uchazeči Gymnázia Cheb 26 certifikátů ECDL

Uchazeči Gymnázia a OA Mariánské Lázně 4 osvědčení ECDL Start a 5 certifikátů ECDL

Z uvedených čísel vyplývá, že o testování ECDL projevují nejvíce zájem uchazeči Základní školy Aš. S počtem vydaných dokladů je ZŠ Aš a Gymnázium Cheb na stejné úrovni. Menší zájem o testování ECDL mají uchazeči právě ze školy, která je akreditovaným střediskem pro ECDL testování.

Vypracovala: Jana Mouchová, Mgr. Klára Tesařová

Vložil tesarova, 19. Září 2011 - 20:04 categories [ ]