Ohlédnutí za Štrasburkem

Rok, ke kterému se událost vztahuje: 
2018
Měsíc, ke kterému se událost vztahuje: 
(06) Červen

Ve dnech 7. a 8. března tohoto roku žáci gymnázia a obchodní akademie navštívili Štrasburk a zúčastnili se v rámci programu EUROSCOLA jednání Evropského parlamentu, tentokrát ale do parlamentních lavic místo poslanců zasedli mladí lidé z celé EU a v předem připravených sekcích debatovali o problémech současného a budoucího života ve sjednocené Evropě, zaměřili se mimo jiné na kulturu, životní prostředí, vzdělání, zaměstnanost, evropskou integraci a další oblasti života.

Každá země zastupovaná skupinou žáků představila v krátkém vstupu svoji školu, město a vlast, poté následovala videokonference s místopředsedou Evropského parlamentu Dimitriosem Papadimoulisem. Žáci mohli klást dotazy v jednacích jazycích EU a využít služeb simultánních tlumočníků.

Účastníci programu EUROSCOLA z různých zemí EU sestavili týmy, v kterých projednávali předem daná témata a vystoupili se svým závěrem a návrhem řešení. Jednacím jazykem byla téměř výhradně angličtina a žáci naší školy měli tak možnost využít v praxi své školní znalosti a porovnávat své názory a jazykové schopnosti se studenty z ostatních evropských zemí.

Jednání Evropského parlamentu zakončil závěrečný vlajkový ceremoniál. Naše škola při této akci jako jediná z celé ČR reprezentovala velmi úspěšně naši zemi, náš region a město a žáci GOA Mariánské Lázně celou akci velmi oceňovali a nadšeně prožívali. Zážitkem pro ně byl i pobyt v samotném historickém městě Štrasburk.

Mgr- Dagmar Klepáčková

Vložil spravce, 8. Červen 2018 - 13:59 categories [ ]