Zeměpisná exkurze v rámci Oborových dnů - článek rozšířen

Rok, ke kterému se událost vztahuje: 
2011
Měsíc, ke kterému se událost vztahuje: 
(04) Duben

Dne 19.4.2011 se vybraní žáci Gymnázia a obchodní akademie Mariánské Lázně zúčastnili exkurze do tří rozdílných elektráren. Akce proběhla v rámci Oborových dnů, zvláštního projektu pro žáky vyššího gymnázia, který si klade za cíl poučit a vzdělat způsoby, jenž nejsou obvyklé či běžně dostupné. Žácii měli na výběr z několika předmětů, tato exkurze byla součástí předmětu zeměpis.

Více než 20 studentů a 2 studentky se pod vedením Mgr. Lukáše Kučery a Mgr. Petra Pudila vyjelo před osmou hodinou ráno do Chebu. První zastávkou bylo Vodní dílo Skalka, malá přehrada na Ohři, kde se skupiny ujal pan Novohradský – místní „hrázný“ a provedl ji oběma částmi VD, tedy vnějším a vnitřním prostorem přehrady s elektrárnou. Další zastávka se netýkala energetiky, pro zpestření si studenti došli od lesa nedaleko obce Vackovec, kde se nacházejí největší vývěry CO2 ve střední Evropě, zvané Bublák. Ještě před pomyslným obědem následoval přejezd k obci Horní Částkov, kde se nachází hned několik větrných elektráren. Následoval hodinový výklad pana Ing. Jozefyho – zástupce společnosti KV Venti, která stavby provozuje a nakonec i prohlídka vnitřního zařízení. Poslední část exkurze zahrnovala paroplynovou elektrárnu ve Vřesové a vyhlídku Pískovec. Na malém modelu ukázal pan Ing. Bučko – místní odborný pracovník – všechny zásadní aspekty industriálního kolosu, aby všichni lépe porozuměli fungování složitých mechanismů v praxi. Náročný a rozsáhlý výklad převážně chemickofyzikálního charakteru skupinu zeměpisných nadšenců vyčerpal, takže rádi využili zbytek slunečného odpoledne k odpočinku.

Robin Šemotl, Septima A, Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně

Odkaz na podrobné informace vč. fotografií o exkurzi, zpracované J.Krejčím z 1.C: http://fema.ic.cz/…kvkraje.html

Vložil kucera, 26. Duben 2011 - 18:22 categories [ ]