Maturita

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ MATURITNÍCH VYSVĚDČENÍ A PROTOKOLŮ O VÝSLEDCÍCH SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ 2011

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení a protokolů o výsledcích společné části maturitní zkoušky proběhne dne 20. 6. 2011 ve velkém zasedacím sále Městského úřadu.

Předávání těchto dokumentů je stanoveno na 15.00 pro gymnaziální obory a na 16.00 pro obory obchodní akademie. Žádáme, aby se dostavili i neúspěšní absolventi maturitní zkoušky, protože jim bude předán protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky a mohou zároveň podat přihlášku k podzimnímu termínu. Maturanti se dostaví vždy s půlhodinovým předstihem z důvodu nácviku a předání důležitých informací.

Vložil jisa, 14. Červen 2011 - 14:27 categories [ ]

DŮLEŽITÉ PŘIPOMENUTÍ K PÍSEMNÝM MATURITÁM 2011

  1. Připomínám povinnost maturanta mít s sebou občanský průkaz nebo pas pro případnou kontrolu identity při zadávání písemných zkoušek společné části MZ. Jiné doklady nejsou pro tento účel akceptovány.
  2. Dále připomínám možnost využít vlastních povolených pomůcek při skládání písemné části MZ (cizí jazyky = cizojazyčné slovníky bez části věnované písemnému projevu = nutno slepit izolepou nebo sepnout sponkami; ČJ = Pravidla českého pravopisu, M = Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy, kalkulátor bez grafického režimu a rýsovací potřeby)

Při testování ostatních zkoušek nebo dílčích částí zkoušek je povoleno používat pouze psací potřeby.

Ladislav Jíša, ZŘŠ

Vložil jisa, 27. Květen 2011 - 10:21 categories [ ]

Důležité informace k jarnímu termínu maturitních zkoušek 2011

Ve složce Maturita naleznete další DŮLEŽITÉ informace (povolené pomůcky k didaktickým testům a písemným pracím, vzor omluvenky z maturitních zkoušek a přihlášku k podzimnímu termínu MZ2011).

Připomínám, že je nutné omluvit neúčast na maturitní zkoušce do 3 pracovních dnů od jejího konání. V případě neomluvení absence se zkouška posuzuje, jakoby byla složena neúspěšně.

Vložil jisa, 24. Květen 2011 - 8:59 categories [ ]

AKTUALIZOVANÝ HARMONOGRAM MATURITNÍCH ZKOUŠEK

V příloze naleznete ke stažení aktualizovaný harmonogram ústní části maturitních zkoušek 2011. Pozor na úpravu času zahájení maturitních zkoušek i na časy zkoušení. Změny jsou malé, ale věnujte jim pozornost. Hodně úspěchů!

Ladislav Jíša, ZŘŠ

Vložil jisa, 11. Květen 2011 - 16:59 categories [ ]

MAG podruhé s názory žáků a učitelů

Mariánské Lázně, 31. 10. 2010 (MVS)

Zdravím všechny návštěvníky oficiálních webových stránek mariánskolázeňského gymnázia a obchodní akademie. Tento článek je volným pokračováním na úvod o generálce státních maturit.

Vložil marysha, 7. Listopad 2010 - 22:20 categories [ ]

PŘÍRUČKA MATURANTA PRO VYPLNĚNÍ PŘIHLÁŠKY K MATURITĚ 2011

V příloze naleznete ke stažení příručku ke správnému vyplnění přihlášky k maturitní zkoušce v jarním termínu 2011.

Vložil jisa, 4. Listopad 2010 - 13:10 categories [ ]

Školní kánon literárních děl - aktualizovaná verze

Konečná verze ke stažení. Na další přípomínky už nebude brán zřetel. Mgr. Marie Lehocká

Vložil marysha, 22. Říjen 2010 - 13:29 categories [ ]

Generálka maturitních zkoušek MAG´10

Mariánské Lázně, 19.10. (MVS)

Ve dnech 11. – 13. 10. probíhala na gymnáziu, obchodní akademii a ekonomickém lyceu generální zkouška státní maturity. Žáci čtvrtých ročníků tak měli možnost vyzkoušet si, jak bude probíhat nová verze maturit. Z těchto zkušebních testů nebudou klasifikováni

Vložil marysha, 19. Říjen 2010 - 21:23 categories [ ]

Maturitní generálka MAG´10

V příloze naleznete ke stažení celkový harmonogram maturitní generálky a katalog povolených pomůcek.

Do učebny, kde testování probíhá, se dostavte vždy nejpozději 15 minut před začátkem testu (v harmonogramu vyznačeno jako šedý pásek).

V průběhu testování není možné učebnu opouštět!

Vložil jisa, 10. Říjen 2010 - 17:25 categories [ ]